Strona główna

dystrybucja

mapa
2017

Miejscowości w których będziemy przeprowadzać akcje reklamowe w najbliższym czasie:

Kolportaż ulotek:

Kalisz – os. 25-lecia

lipiec-sierpień

Ostrów Wlkp.

Odolanów

Ostrzeszów

Raszków

Grabów n/Prosną

28.08-14.09.

Pruszków

Warszówka

Pawłówek

Piotrów

Wojciechówka

Kościelna Wieś (stara + Złote Łąki)

Zielone Łąki

 + plakatowanie okolic