Strona główna

dystrybucja

mapa
2018

Miejscowości w których będziemy przeprowadzać akcje reklamowe w najbliższym czasie:

Kolportaż ulotek:

 

Kalisz – nowy Dobrzec (bloki) – po 19.02.

Ostrów Wlkp. (10-20.02.)

termin kolportażu po 18.02. 2018

Żegocin

Kokanin

Jastrzębniki

Szadek

Pamięcin

Kalisz:

Złota od Bażanciej do POLO

dawna wieś Dobrzec